Bir çocuk nasıl ders çalışmalıdır?

1.     Okula devam etmek bir zorunluluktur.

1.1.   Okula başlama yaşı 30 haziranda 6 yaşını doldurma ile başlar.

1.2.   Çocuğun 18 yaşını doldurduğunda ise sona erer.

2.     Okula başlayacak çocuktan neler beklenir?

2.1.   Çocuğun okula devam edecek olgunluğa erişmiş olması gerekir:

2.1.1.     Çocuğun bedensel gelişimi yaşına uygun olmalıdır.

2.1.2.     Çocuğun zihinsel gelişimi yaşına uygun olmalıdır.

2.1.3.     Bedensel ve zihinsel yeteneklerin bir uyum içinde çalışabilir olması gerekir.

2.1.4.     Düşüncelerini uygun tümcerlerle anlatabiliyor olması gerekir.

2.1.5.     Diğer çocuklar ile birlikte olduğunda uyum içinde davranabilmesi gerekir.

2.1.6.     Kendine güveni yeterli düzeyde olmalıdır.

2.1.7.     Yaşına uygun bir sözcük dağarcığını kazanmış olmalıdır.

2.1.8.     Diğer çocuklarla birlikte çalışmaya hazır olmalıdır.

2.1.9.     Bir sorunu olduğunda, onun için çözüm yollarını arayabilmelidir.

3.     Belli bir okula gidilir : (Schulsprengel)

3.1.   Her çocuk kendi evinin bağlı olduğu okula devam eder.

4.     Okula yazdırmak :

4.1.   Çocuğun okula kaydettirilmesi bir yükümlülüktür.

4.2.   Okula önceden belirlenen bir günde gidilir ve çocuk okula yazdırılır.

4.3.   Çocuğun okula alınması için gerekli olan bir olgunluk testi uygulanır.

5.     İşbirliği önemlidir:

5.1.   Anaokulu ile okulun işbirliği içinde çalışması çok önemlidir.

5.2.   Anne ve babalar ile eğiticilerin ve öğretmenlerin işbirliği içinde çalışması çok önemlidir.

6.     Kimler çocuk ile ilgilenmelidir ?

6.1.   Herkesden önce kendi anne ve babası, eşit ağırlıkta ilgilenmelidir.

6.2.   Çocuğun sınıf öğretmeni ilgilenmelidir.

6.3.   Sınıfdaki diğer öğretmenler ilgilenmelidir.

6.4.   Çocuğun hekimi ilgilenmelidir.

6.5.   Çocuğun yakın akrabaları ilgilenmelidir.

7.     Birinci sınıfa kaydedilen çocuk ile ilgili ilk görüşmeler:

7.1.   Haziran ya da temmuz ayı içerisinde okul yönetimi anne ve babalar için bir bilgilendirme akşamı düzenler.

7.1.1.     Trafik ile ilgili ilk uyarılar yapılır.

7.1.2.     Gelecek okul yılı için gerekli olan ilk bilgiler verilir.

7.2.   Okulun açıldığı ilk gün anne ve babalarla toplanılır:

7.2.1.     Okul müdürü genel  bir bilgi verir.

7.2.2.     Sınıf öğretmeni ilk bilgileri verir.

7.2.3.     Alınması gerekenler ile ilgili konuşulur.

8.     Okuldaki öğretmenlerle konuşma olanakları:

8.1.   Sınıf öğretmeninin haftalık bir konuşma saati vardır.

8.2.   Öğretim yılı başlarında tüm okulda bir "anne babalarla görüşme akşamı" düzenlenir. Sınıf öğretmeni tüm velilere genel konularda bilgiler verir.

8.3.   "Anne ve babalarla görüşme akşamında" okuldaki tüm sınıflar kendi veli temsilcisini seçerler. Bunlar da kendi aralarından "okul aile birliğini" seçerler.

8.4.   Öğretim yılında en az iki kez anne ve babalara yönelik "konuşma akşamları" düzenlenir. Burada öğretmen her çocuğun anne ve babasıyla tek tek konuşur.

8.5.   Okul müdürünü ilgilendiren konularda da yine onun konuşma saatinde görüşülebilir.

8.6.   Öğretmenlerin ev ziyaretleri yapabilmeleri yolunda ricalarda bulunulabilir.

9.     Okulu tanımak gerekir:

9.1.   Çocuk ile anne ve babası okulu tanıyabilmelidirler. Okulun kullanım alanları ve çevresi bilinebilmelidir.

9.2.   Çocuk okulunu sevmelidir. Ondan korkmamalıdır.

9.3.   Okulun öğrenci ve veli yapısını, sorunlarını tanımak yararlı olur.

10.           Bir sorun olduğunda kimlerle görüşülebiliriz ?

10.1.                   Sınıfdaqki diğer anne ve babalar ile görüşülebiliriz.

10.2.                   Sınıf öğretmeni ile görüşülebiliriz.

10.3.                   Sınıfın veli temsilcisi ile görüşülebiliriz.

10.4.                   Okulun danışman öğretmeni ile görüşülebiliriz.

10.5.                   Okul müdürü ile görüşülebiliriz.

10.6.                   Okul aile birliği başkanı ya da üyeleri ile görüşülebiliriz.

10.7.                   Schulamt'daki görevlilerle görüşülebiliriz.

10.8.                   Okul psikoloğu ile görüşülebiliriz.

10.9.                   Konuya yardım edecek uzmanlar ile görüşülebiliriz. (hukukcu, hekim ...)

10.10.               Velilere yardım eden dernekler ya da danışma kuruluşları ile görüşülebiliriz.

11.           Anne ve babalar okulda nasıl görev alabilirler ?

11.1.                   Sınıf veli temsilcisi olabiliriz.

11.2.                   Okul aile birliğinde görev alabiliriz.

11.3.                   Sınıfın etkenliklerinde öğretmenlere ve diğer anne ve babalara yardım edebiliriz.

11.4.                   Çocuğumuzun eğitim ve öğretimini çok yakından izlemeliyiz.

12.           Okula başlayan bir çocuğun günlük yaşamı nasıldır?

12.1.                   Okula, o sınıfın çalışma planına uygun olarak devam etmesi gerekir.  

12.2.                   Bazı dersler için yanlarında okula götürmesi gerekenler vardır. Bunları unutmamalı

12.3.                   Sabah kahvaltısı çocuk için çok önemlidir.

12.4.                   Okula da kahvaltılık alınmalıdır. Bunların sağlıklı ve yararlı olabilmesi gerekir.

12.5.                   Rahat edebileceği giysileri kullanmalıdır.

12.6.                   Okul çantası her zaman gözden geçirilmelidir.

12.7.                   Defter ve kitaplarını düzenli ve temiz tutmalıdır.

12.8.                   Okul dışı zamanın çok iyi planlanması ve yararlı biçimde değerlendirilmesi gerekir.

12.9.                   Çocuk okul yaşamının yükünü ancak iyi uyumuş ve dinlenmiş ise taşıyabilir.

12.10.               Çocuğun günlük yaşamında oyun çok önemlidir. Kendi yaşıtlarıyla oynayabileceği zaman ve alanlar sağlanmalıdır.

12.11.               Çocuk her gün düzenli olarak ve de severek anne ve babasına günlük olayları, yaptıklarını, anılarını, duygularını anlatmalıdır.

12.12.               Çocuğun sevdiği arkadaşlarla görüşmesi, onları ziyaret edebilmesi, birlikte oynamaları sağlanmalıdır.

13.            Ev ödevleri büyük önem taşımaktadır:

13.1.                   Ev ödevlerinin neler olduğunu iyi bilebilmesi gerekir. Ödev defteri tutmalıdır.

13.2.                   Ev ödevlerini tam ve zamanında, temizce yapabilmelidir.

13.3.                   Anne ve baba çocuğun kendi ödevini kendi başına yapabilmesi için gerekli olan önlemleri alabilmelidir.

13.4.                   Ev ödevini yapan çocuğa gerekli yol göstermeler yapılmalı, açıklamalarda bulunulmalıdır.

13.5.                   Çocuk ev ödevini yaparken anne ya da babası onu yalnız bırakmadıklarını hissettirebilmelidirler.

13.6.                   Çocuğun derslerini yapabileceği ortam ve yer sağlanmalıdır. Kimse onu rahatsız etmemelidir.

13.7.                   Televizyon ya da diğer oyuncaklar, dersine çalışan çocuğun ilgi alanının dışında bırakılmalıdır.

13.8.                   Çocuk ev ödevlerinin ve de ders çalışma gereğinin kendi görevi olduğunu ve kendi iyiliğine yönelik olduğunu kavrayabilmelidir.

14.           Anne ve babalar okulla ilişkilerini nasıl sağlamalıdırlar?

14.1.                    Konuşma saatlerine katılmalıdırlar.

14.2.                   Okul içindeki toplantılara katılmalıdırlar.

14.3.                   Okul şenliklerinde görev almalıdırlar.

14.4.                   Anne ve babaların okul dışındaki düzenli buluşmalarına katılabilmelidirler.(Stammtisch)

14.5.                   Okul gezilerine katılmalıdırlar.

14.6.                   Çocuklar arasında birlikte oyun ve etkenlikler düzenleyebilirler.

14.7.                   Anne ve babalar gerektiğinde çocuğun öğretmenine ya da okul müdürüne mektupla istek ve dileklerde bulunabilirler..

14.8.                   Eğitim ve öğretimin daha iyi işleyebilmesi için yapılabilecek öneriler öğretmenlere ya da okul müdürüne dostca bildirilir.

15.           Okul ve aile ilişkilerinde ana ilkeler neler olmalıdır?

15.1.                   Herşey çocuğun iyiliğine yönelik olmalıdır.

15.2.                   aile ve okul uyum içinde ve birlikte çalışalıdırlar.

15.3.                   Öğretmenin daha rahat çalışabilmesi için ailenin desteği gerekir.

15.4.                   profesyonel eğitimci oln öğretmenler kazanılmalıdır. Onlar ailelerin dostu olarak kabul edilmelidirler.

15.5.                   Çocuk evde ve okulda kendisini mutlu hissetmelidir.

15.6.                   Çocuk okuluna seve seve gitmelidir.

15.7.        

1.     Okula devam etmek bir zorunluluktur.

1.1.   Okula başlama yaşı 30 haziranda 6 yaşını doldurma ile başlar.

1.2.   Çocuğun 18 yaşını doldurduğunda ise sona erer.

2.     Okula başlayacak çocuktan neler beklenir?

2.1.   Çocuğun okula devam edecek olgunluğa erişmiş olması gerekir:

2.1.1.     Çocuğun bedensel gelişimi yaşına uygun olmalıdır.

2.1.2.     Çocuğun zihinsel gelişimi yaşına uygun olmalıdır.

2.1.3.     Bedensel ve zihinsel yeteneklerin bir uyum içinde çalışabilir olması gerekir.

2.1.4.     Düşüncelerini uygun tümcerlerle anlatabiliyor olması gerekir.

2.1.5.     Diğer çocuklar ile birlikte olduğunda uyum içinde davranabilmesi gerekir.

2.1.6.     Kendine güveni yeterli düzeyde olmalıdır.

2.1.7.     Yaşına uygun bir sözcük dağarcığını kazanmış olmalıdır.

2.1.8.     Diğer çocuklarla birlikte çalışmaya hazır olmalıdır.

2.1.9.     Bir sorunu olduğunda, onun için çözüm yollarını arayabilmelidir.

3.     Belli bir okula gidilir : (Schulsprengel)

3.1.   Her çocuk kendi evinin bağlı olduğu okula devam eder.

4.     Okula yazdırmak :

4.1.   Çocuğun okula kaydettirilmesi bir yükümlülüktür.

4.2.   Okula önceden belirlenen bir günde gidilir ve çocuk okula yazdırılır.

4.3.   Çocuğun okula alınması için gerekli olan bir olgunluk testi uygulanır.

5.     İşbirliği önemlidir:

5.1.   Anaokulu ile okulun işbirliği içinde çalışması çok önemlidir.

5.2.   Anne ve babalar ile eğiticilerin ve öğretmenlerin işbirliği içinde çalışması çok önemlidir.

6.     Kimler çocuk ile ilgilenmelidir ?

6.1.   Herkesden önce kendi anne ve babası, eşit ağırlıkta ilgilenmelidir.

6.2.   Çocuğun sınıf öğretmeni ilgilenmelidir.

6.3.   Sınıfdaki diğer öğretmenler ilgilenmelidir.

6.4.   Çocuğun hekimi ilgilenmelidir.

6.5.   Çocuğun yakın akrabaları ilgilenmelidir.

7.     Birinci sınıfa kaydedilen çocuk ile ilgili ilk görüşmeler:

7.1.   Haziran ya da temmuz ayı içerisinde okul yönetimi anne ve babalar için bir bilgilendirme akşamı düzenler.

7.1.1.     Trafik ile ilgili ilk uyarılar yapılır.

7.1.2.     Gelecek okul yılı için gerekli olan ilk bilgiler verilir.

7.2.   Okulun açıldığı ilk gün anne ve babalarla toplanılır:

7.2.1.     Okul müdürü genel  bir bilgi verir.

7.2.2.     Sınıf öğretmeni ilk bilgileri verir.

7.2.3.     Alınması gerekenler ile ilgili konuşulur.

8.     Okuldaki öğretmenlerle konuşma olanakları:

8.1.   Sınıf öğretmeninin haftalık bir konuşma saati vardır.

8.2.   Öğretim yılı başlarında tüm okulda bir "anne babalarla görüşme akşamı" düzenlenir. Sınıf öğretmeni tüm velilere genel konularda bilgiler verir.

8.3.   "Anne ve babalarla görüşme akşamında" okuldaki tüm sınıflar kendi veli temsilcisini seçerler. Bunlar da kendi aralarından "okul aile birliğini" seçerler.

8.4.   Öğretim yılında en az iki kez anne ve babalara yönelik "konuşma akşamları" düzenlenir. Burada öğretmen her çocuğun anne ve babasıyla tek tek konuşur.

8.5.   Okul müdürünü ilgilendiren konularda da yine onun konuşma saatinde görüşülebilir.

8.6.   Öğretmenlerin ev ziyaretleri yapabilmeleri yolunda ricalarda bulunulabilir.

9.     Okulu tanımak gerekir:

9.1.   Çocuk ile anne ve babası okulu tanıyabilmelidirler. Okulun kullanım alanları ve çevresi bilinebilmelidir.

9.2.   Çocuk okulunu sevmelidir. Ondan korkmamalıdır.

9.3.   Okulun öğrenci ve veli yapısını, sorunlarını tanımak yararlı olur.

10.           Bir sorun olduğunda kimlerle görüşülebiliriz ?

10.1.                   Sınıfdaqki diğer anne ve babalar ile görüşülebiliriz.

10.2.                   Sınıf öğretmeni ile görüşülebiliriz.

10.3.                   Sınıfın veli temsilcisi ile görüşülebiliriz.

10.4.                   Okulun danışman öğretmeni ile görüşülebiliriz.

10.5.                   Okul müdürü ile görüşülebiliriz.

10.6.                   Okul aile birliği başkanı ya da üyeleri ile görüşülebiliriz.

10.7.                   Schulamt'daki görevlilerle görüşülebiliriz.

10.8.                   Okul psikoloğu ile görüşülebiliriz.

10.9.                   Konuya yardım edecek uzmanlar ile görüşülebiliriz. (hukukcu, hekim ...)

10.10.               Velilere yardım eden dernekler ya da danışma kuruluşları ile görüşülebiliriz.

11.           Anne ve babalar okulda nasıl görev alabilirler ?

11.1.                   Sınıf veli temsilcisi olabiliriz.

11.2.                   Okul aile birliğinde görev alabiliriz.

11.3.                   Sınıfın etkenliklerinde öğretmenlere ve diğer anne ve babalara yardım edebiliriz.

11.4.                   Çocuğumuzun eğitim ve öğretimini çok yakından izlemeliyiz.

12.           Okula başlayan bir çocuğun günlük yaşamı nasıldır?

12.1.                   Okula, o sınıfın çalışma planına uygun olarak devam etmesi gerekir.  

12.2.                   Bazı dersler için yanlarında okula götürmesi gerekenler vardır. Bunları unutmamalı

12.3.                   Sabah kahvaltısı çocuk için çok önemlidir.

12.4.                   Okula da kahvaltılık alınmalıdır. Bunların sağlıklı ve yararlı olabilmesi gerekir.

12.5.                   Rahat edebileceği giysileri kullanmalıdır.

12.6.                   Okul çantası her zaman gözden geçirilmelidir.

12.7.                   Defter ve kitaplarını düzenli ve temiz tutmalıdır.

12.8.                   Okul dışı zamanın çok iyi planlanması ve yararlı biçimde değerlendirilmesi gerekir.

12.9.                   Çocuk okul yaşamının yükünü ancak iyi uyumuş ve dinlenmiş ise taşıyabilir.

12.10.               Çocuğun günlük yaşamında oyun çok önemlidir. Kendi yaşıtlarıyla oynayabileceği zaman ve alanlar sağlanmalıdır.

12.11.               Çocuk her gün düzenli olarak ve de severek anne ve babasına günlük olayları, yaptıklarını, anılarını, duygularını anlatmalıdır.

12.12.               Çocuğun sevdiği arkadaşlarla görüşmesi, onları ziyaret edebilmesi, birlikte oynamaları sağlanmalıdır.

13.            Ev ödevleri büyük önem taşımaktadır:

13.1.                   Ev ödevlerinin neler olduğunu iyi bilebilmesi gerekir. Ödev defteri tutmalıdır.

13.2.                   Ev ödevlerini tam ve zamanında, temizce yapabilmelidir.

13.3.                   Anne ve baba çocuğun kendi ödevini kendi başına yapabilmesi için gerekli olan önlemleri alabilmelidir.

13.4.                   Ev ödevini yapan çocuğa gerekli yol göstermeler yapılmalı, açıklamalarda bulunulmalıdır.

13.5.                   Çocuk ev ödevini yaparken anne ya da babası onu yalnız bırakmadıklarını hissettirebilmelidirler.

13.6.                   Çocuğun derslerini yapabileceği ortam ve yer sağlanmalıdır. Kimse onu rahatsız etmemelidir.

13.7.                   Televizyon ya da diğer oyuncaklar, dersine çalışan çocuğun ilgi alanının dışında bırakılmalıdır.

13.8.                   Çocuk ev ödevlerinin ve de ders çalışma gereğinin kendi görevi olduğunu ve kendi iyiliğine yönelik olduğunu kavrayabilmelidir.

14.           Anne ve babalar okulla ilişkilerini nasıl sağlamalıdırlar?

14.1.            &n

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !